Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Informacje ogólne 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Zamawiających zwanych również Użytkownikami, którzy korzystają z Serwisu inbud-faro.pl zlokalizowanego pod adresem: http://www.inbud-faro.pl

2. Administratorem danych osobowych jest Inbud-Faro S.A. z siedzibą w Lublinie, ,ul. Antoniny Grygowej 27, 20-260 Lublin, NIP: 7120152561, REGON: 430763819 , KRS: 0000010940.  (dalej jako „Usługodawca”). 

3. Usługodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających/Użytkowników zgodnie z  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu inbud-faro.pl , tj. zarejestrowania się i złożenia Zamówienia przez Użytkownika.

6. Podczas rejestracji w Serwisie inbud-faro.pl Zamawiający/Użytkownik będący Klientem* podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: 

 • Imię 
 • Nazwisko 
 • dane firmy w tym adres, NIP 
 • adres e-mail
 • numer telefonu

7.  Zamawiający/ Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Usługodawcę dla celów realizacji obsługi Zamówienia oraz w celach marketingowych ( tj. newsletter,  oferty mailowe i telefoniczne ) do czasu usunięcia danych osobowych z Systemu Serwisu na żądanie Zamawiającego/ Użytkownika. 

8. Zamawiający/ Użytkownik  w przypadku realizacji zamówienia na inny adres dostawy niż dane adresowe firmy dodatkowo podaje dane do wysyłki:

 • Imię Nazwisko/Nazwa firmy odbiorcy
 • Adres dostawy
 • telefon

9. Podczas składania zamówienia na stronie inbud-faro.pl  automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników Serwisu:

 • adres IP,
 • data i czas wizyty na stronie,
 • adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),
 • Pliki cookies  wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. 

10.  Informujemy że Serwis inbud-faro.pl stosuje system klasyfikacji różnych rodzajów plików cookies, których używamy na stronie lub które mogą zostać umieszczone przez osoby trzecie za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

11. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje, które są zapisywane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Cookies po zapisaniu na urządzeniu przesyłają z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej  strony internetowej, które rozpoznaje dany plik cookie, informacje o każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają danej stronie internetowej na rozpoznanie urządzenia Zamawiającego/użytkownika. 

12. Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach Zamawiających/użytkowników w celu:

 • Utrzymania sesji Zamawiającego/Użytkownika po jego zalogowaniu, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • Dopasowania usług do potrzeb Zamawiającego/Użytkowników;
 • Zapamiętanie indywidualnych preferencji i ustawień Zamawiającego/Użytkownika;
 • Prowadzenia statystyk oglądalności poszczególnych stron dla reklamodawców i dostawców treści;
 • Prezentowania reklam o treści najbardziej zbliżonej do potrzeb Zamawiającego/Użytkownika;

13. Wszelkie dane podane przez Zamawiającego/ Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu utrzymania konta Zamawiającego/Użytkownika, realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą. 

14. Dane Użytkownika/ Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), w zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub na nr telefonu Zamawiającego. Zamawiający może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się drogą mailową na adres email: rodo@inbud-faro.pl

15. Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

16. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez Serwis inbud-faro.pl . W tym celu musi skontaktować się drogą mailową na adres : rodo@inbud-faro.pl

17. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia Konta w Serwisie inbud-faro.pl poprzez wysłanie zgłoszenia o usunięcie Konta na adres mailowy: rodo@inbud-faro.pl.  Usunięcie Konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Zamawiającego.

18. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych zapisów polityki prywatności. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą opublikowane na stronie internetowej : http://inbud-faro.pl/index.html  oraz www.inbud-faro.pl. w widoczny dla Zamawiającego/ Użytkownika Serwisu sposób. Prawa Zamawiającego/Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Zamawiającego/Użytkownika.

________

* Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2002 r. (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 ze zm.) 
* Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.